Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2020, 13:28

Komendant Główny OHP

Grzegorz Walter


Zastępca Komendanta Głównego OHP -
Dyrektor Wykonawczy do spraw rozwoju zawodowego

Piotr Modzelewski

Dyrektor Wykonawczy do spraw wychowania i współpracy międzynarodowej

Monika Mizerska-Froń

Dyrektor Wykonawczy do spraw kontroli zarządczej

Zdzisław Owczarek

Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury

Wojciech Boratyński

Główny Księgowy Budżetu OHP

Anna Sobczak

do góry