Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Ostatnia aktualizacja strony: 18.10.2019, 12:16

Komendant Główny OHP

Bogdan Ścibut


Zastępca Komendanta Głównego OHP -
Dyrektor Wykonawczy do spraw rozwoju zawodowego

Piotr Modzelewski

Dyrektor Wykonawczy do spraw wychowania i współpracy międzynarodowej

Monika Mizerska-Froń

Dyrektor Wykonawczy do spraw kontroli zarządczej

Zdzisław Owczarek

Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury

Wojciech Boratyński

Główny Księgowy Budżetu OHP

Anna Sobczak

do góry