Biuletyn Informacji Publicznej Majątek Komendy Głównej - Majątek Komendy Głównej i OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Majątek Komendy Głównej i OHP

Poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Majątek Komendy Głównej i Ochotniczych Hufców Pracy - stan na koniec 2017 roku w PLN

 

 

 

 
Komenda Główna
Ochotnicze Hufce Pracy
1.
Urządzenia techniczne i maszyny
308 804,57 5 310 716,56
2.
Środki transportu
125 788,00 994 177,57
3.
Pozostałe środki trwałe
27 883,56 198 225,36
4.
Wartości niematerialne i prawne
74 496,19 74 496,19
5.
Grunty
0,00
42 684 101,78
6.
Budynki i lokale
0,00
93 121 521,23
 
Suma
536 972,32
142 383 238,69
 
 
 
 

 

 

 
 

Metadane

Data publikacji : 19.04.2010
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Główny Księgowy Budżetu OHP Anna Sobczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL