Biuletyn Informacji Publicznej Majątek Komendy Głównej - Majątek Komendy Głównej i OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 12:24

Majątek Komendy Głównej i OHP

Majątek Komendy Głównej i Ochotniczych Hufców Pracy - stan na koniec 2016 roku w PLN

 

 

 

 
Komenda Główna
Ochotnicze Hufce Pracy
1.
Urządzenia techniczne i maszyny
360 299,75
4 202 857,21
2.
Środki transportu
14 899,60 825 731,67
3.
Pozostałe środki trwałe
37 297,43 228 724,27
4.
Wartości niematerialne i prawne
36 026,70 36 026,70
5.
Grunty
0,00
42 455 711,28
6.
Budynki i lokale
0,00
97 888 051,16
 
Suma
448 523,48
145 637 102,29
 
 
 
 

 

 

 
 

Metadane

Data publikacji 19.04.2010
Data modyfikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Główny Księgowy Budżetu OHP Anna Sobczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL