Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

 
Podstawową działalność Ochotniczych Hufców Pracy określają następujące akty normatywno-prawne:

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.02.2016
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry