Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2006 r. - ROK 2006 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2006

Poniedziałek, 22 października 2007

Realizacja planu kontroli za I półrocze 2006 roku

1. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP - rynek pracy
2. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach - kontrola kompleksowa.
3. Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi - kontrola kompleksowa.

 
Ponadto przeprowadzono kontrole interwencyjne w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych,
2. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych,
3. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych,
4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych,
5. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach - refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Dodatkowo przeprowadzono na podstawie odrębnych harmonogramów kontrole realizacji projektu „Szansa 18-24 Droga do samodzielności” w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi,
2. Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP,
3. Małopolska Wojewódzka Komenda OHP,
4. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP.

 
Ze wszystkich zrealizowanych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli.

Dyrektor Biura Kadr i Kontroli
Wojciech StaniewskiRealizacja planu kontroli za III kwartał 2006 roku

1. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie – kontrola interwencyjna (dotyczyła poprawności stosowania przepisów prawa zamówień publicznych),
2. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Nosowie – kontrola doraźna (dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i remontów),
3. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, Gospodarstwo Pomocnicze CKiW OHP w Dobieszkowie, Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Głównej OHP w Dobieszkowie – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostek),
4. Biuro Administracyjne Komendy Głównej OHP – kontrola doraźna
(dotyczyła gospodarki transportem samochodowym),
5. Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki),
6. Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy i Gospodarstwo Pomocnicze CKiW w Roskoszy – kontrola problemowa
(dotyczyła spraw organizacyjnych i kadrowych),
7. Podlaska Wojewódzka komenda OHP w Białymstoku – kontrola problemowa (dotyczyła rynku pracy),
8. Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie – kontrola kompleksowa (dotyczyła spraw organizacyjnych, kadrowych, organizacji kształcenia i wychowania, działalności inwestycyjnej i remontowej, spraw finansowych),
9. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze – kontrola problemowa (dotyczyła spraw organizacyjnych, kadrowych, rynku pracy).

 
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

Dyrektor Biura Kontroli
Katarzyna Wasilewska

 

Realizacja planu kontroli za IV kwartał 2006 roku

1. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie – kontrola interwencyjna (dotyczyła gospodarki transportem samochodowym),
2. Małopolska Wojewódzka Komenda OHP – kontrola problemowa
(dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i remontów),
3. Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie – kontrola interwencyjna (dotyczyła GP w Pasłęku),
4. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP – kontrola problemowa
(dotyczyła rynku pracy),
5. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP – kontrola problemowa
(dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i remontów),
6. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki),
7. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach – kontrola doraźna (dotyczyła zagadnień organizacyjnych),
8. Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach – kontrola interwencyjna (dotyczyła spraw organizacyjnych, kadrowych i wychowawczych),
9. Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy – kontrola kompleksowa (dotyczyła spraw organizacyjnych, kadrowych, rynku pracy),
10. Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi – kontrola problemowa (dotyczyła rynku pracy).

 
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

Dyrektor Biura Kontroli
Katarzyna Wasilewska

Metadane

Data publikacji : 22.10.2007
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL