Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2007 r. - ROK 2007 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

ROK 2007

Poniedziałek, 22 października 2007

Przeprowadzone kontrole w 2007 r.

Realizacja planu kontroli za I półrocze 2007 roku:

1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki).
2. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach – kontrola interwencyjna (dotyczyła współpracy CKiW ze Stowarzyszeniem).
3. Środowiskowy Hufiec Pracy w Krośnie Odrzańskim i w Nowej Soli – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostek).
4. Centrum Kształcenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki),
5. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie – kontrola interwencyjna (dotyczyła działalności GP w Radzyniu Podlaskim).
6. Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu – kontrola problemowa (dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i zagadnień organizacyjnych).
7. Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie – kontrola interwencyjna.
8. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach – kontrola interwencyjna (dotyczyła użytkowania samochodu służbowego).
9. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki).
10. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie – kontrola problemowa (dotyczyła spraw z zakresu inwestycji, remontów i spraw finansowych).
11. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie – kontrola kompleksowa (całokształt działalności jednostki za 2005 i 2006 r.).
12. Środowiskowy Hufiec Pracy w Chełmie – kontrola doraźna (skarga dot. dyscypliny pracy i spraw kadrowych).
13. Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie – kontrola problemowa (dotyczyła rozliczenia projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” edycja 2006).
14. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach – kontrola interwencyjna (dotyczyła zachowania wychowawców i naruszania regulaminu internatu).
15. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – kontrola interwencyjna (dotyczyła pracy wychowawczej i naruszania dyscypliny pracy).
16. Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie – kontrola problemowa (dotyczyła rozliczenia projektu „Twoja Wiedza – Twój Sukces” edycja 2006.
17. Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie – kontrola interwencyjna (skarga dot. EFS).
18. Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie – kontrola interwencyjna (dotyczyła całokształtu działalności Gospodarstwa Pomocniczego za 2006 rok).
19. Komenda Główna OHP Biuro Budżetu – kontrola doraźna (dotyczyła rozliczenia wynagrodzeń za I kwartał 2007 r.).
20. Środowiskowy Hufiec Pracy w Ostródzie – kontrola interwencyjna (nadzór nad prawidłowością przeprowadzanej kontroli przez W-M WK OHP).

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.


Dyrektor Biura Kontroli KG OHP
Katarzyna Wasilewska

 

Realizacja planu kontroli za III kwartał 2007 roku:

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu – kontrola problemowa 
(dotyczyła refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników młodocianych).
2. 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Nosowie – kontrola kompleksowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki).
3. 
Warmińsko- Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie – kontrola interwencyjna (dotyczyła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Środowiskowego Hufca Pracy w Ostródzie).
4. 
Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku – kontrola problemowa (dotyczyła sposobu prowadzenia nadzoru nad podległymi jednostkami, rozpatrywania skarg i wniosków).
5. 
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie – kontrola interwencyjna (dotyczyła zamówień publicznych).
6. 
Biuro Budżetu Komendy Głównej OHP – kontrola doraźna (dotyczyła poprawności naliczeń).
7. 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie – kontrola problemowa (dotyczyła rynku pracy).
8. 
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie – kontrola interwencyjna (dotyczyła zamówień   publicznych).

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

 

Dyrektor Biura Komendy Głównej OHP
Leszek Krakowski
Realizacja planu kontroli za IV kwartał 2007 roku: 

1. Gospodarstwo Pomocnicze Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Dąbrowie Górniczej – kontrola interwencyjna (dotyczyła spraw finansowo – księgowych).
2. 
Śląska Wojewódzka Komenda OHP – kontrola problemowa (dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i remontów oraz spraw organizacyjnych).
3. Ośrodek Szkolenia i Wychowania Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Oleśnie – kontrola problemowa (dotyczyła całokształtu działalności jednostki).
4. 
Gospodarstwo Pomocnicze Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie – kontrola problemowa (dotyczyła spraw organizacyjnych, finansowych i z zakresu kształcenia).
5. 
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP – kontrola problemowa (dotyczyła spraw z zakresu inwestycji i remontów).
6. 
Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP – kontrola doraźna (dotyczyła spraw kadrowych).

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły.Dyrektor Biura Komendy Głównej OHP
Leszek Krakowski 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2007
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL