Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Przeprowadzone kontrole w 2018 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2018 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP przeprowadzili w I kwartale 2018 roku trzy kontrole sprawdzające zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:
 1. Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze;
 2. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy;
 3. Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Gdańsku.
Zakres tematyczny ww. kontroli sprawdzających przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola w LWK OHP w Zielonej Górze objęła swoim zakresem zagadnienia związane z polityką kadrową.
 2. Kontrola w CKiW OHP w Oleśnicy objęła swoim zakresem sprawdzenie funkcjonowania jednostki, a także sprawy wychowawcze.
 3. Kontrola w PWK OHP w Gdańsku objęła swoim zakresem zagadnienia dotyczące polityki kadrowej, polityki samochodowej, funkcjonowania Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku, współpracy kierownictwa Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ze związkami zawodowymi, wykonania zaleceń pokontrolnych PIP z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.
Skargi i wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w I kwartale 2018 r.
 
W I kwartale 2018 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 21 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco:
 • kadrowe - 10;
 • organizacyjne - 11.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w I kw. 2018 r. do KG OHP w Warszawie, 7 z nich to skargi anonimowe, które stanowią 33,3%, pozostałe 14 to skargi, których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi 66,7%.
 
Realizacja kontroli w II kwartale 2018 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP przeprowadzili w II kwartale 2018 roku trzy kontrole, w tym dwie sprawdzające (w trybie uproszczonym) i jedną problemową (w trybie zwykłym) zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:
 1. Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach;
 2. Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie;
 3. Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku.

Zakres tematyczny ww. kontroli sprawdzających przedstawiał się następująco:

 1. Kontrole w ŚWK OHP w Katowicach i W-MWK OHP w Olsztynie, które objęły swoim zakresem zagadnienia związane z prawidłowością realizacji projektów „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” (ŚWK) i „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” (W-MWK), realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
 2. Kontrola w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, jednostce organizacyjnej PWK OHP w Białymstoku, objęła swoim zakresem zagadnienia dotyczące refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników (terminowość składania wniosków o refundację i wypłatę), pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa.

Skargi i Wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli siedem skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg w II kwartale br. dotyczyła wyłącznie spraw organizacyjnych.

Z ogółu skarg jakie wpłynęły w II kwartale 2018 r. do KG OHP w Warszawie, pięć z nich to skargi anonimowe, które stanowią 71,4%, pozostałe dwie to skargi, których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi 28,6%.

 

Realizacja kontroli w III kwartale 2018 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w III kwartale 2018 roku przeprowadzili 2 kontrole: w tym w 1 sprawdzającą i 1 problemową, zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi;
 2. Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach.

Zakres tematyczny ww. kontroli sprawdzających przedstawiał się następująco:

 1. Kontrola w ŁWK OHP w Łodzi, objęła swoim zakresem zagadnienia związane z prawidłowością realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", realizowanego w ramach programu "Gwarancje dla Młodzieży" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 2. Kontrola w ŚWK OHP w Kielcach, objęła swoim zakresem zagadnienia dotyczące refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników (terminowość składania wniosków o refundacje i wypłatę), pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa.
Skargi i Wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w III kwartale 2018 r.
 
W III kwartale 2018 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 8 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.
 
Tematyka skarg w  III kw. przedstawiała się następująco:
 • kadrowe - 1;
 • interpersonalne - 2;
 • organizacyjne – 5.
Z ogółu skarg, jakie wpłynęły w III kw. 2018 r. do KG OHP w Warszawie, 5 z nich to skargi anonimowe, które stanowią 62,5%, pozostałe 3 to skargi, których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi 37,5%.

Realizacja kontroli w IV kwartale 2018 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2018 roku przeprowadzili trzy kontrole, w tym jedną interwencyjną zleconą przez Komendanta Głównego OHP oraz dwie problemowe, w następujących jednostkach organizacyjnych:
 • Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach (interwencyjna);
 • Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Poznaniu (problemowa);
 • Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie (problemowa).
Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola w ŚWK OHP w Kielcach objęła swoim zakresem zagadnienia związane z prawidłowością realizacji zadania przewidzianych w harmonogramie wsparcia, realizowanego w ramach utrzymania projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 2. Kontrole w WWK OHP w Poznaniu i W-MWK OHP w Olsztynie objęły swoim zakresem zagadnienia dotyczące refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników (terminowość składania wniosków o refundację i wypłatę), pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej.
Skargi i Wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w IV kwartale 2018 r.
 
W IV kwartale 2018 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli osiem skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg w  IV kw. przedstawiała się następująco:
 • kadrowe - 5;
 • interpersonalne - 1;
 • organizacyjne - 2.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w IV kw. 2018 r. do KG OHP w Warszawie, 7 z nich to skargi anonimowe, które stanowią 87,5%, natomiast 1 to skarga, której adresatem była osoba, która potwierdziła pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi 12,5%.

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.04.2018
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry