Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2019 r. - ROK 2019 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2019

Wtorek, 09 kwietnia 2019

Przeprowadzone kontrole w 2019 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2019 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w I kwartale 2019 roku przeprowadzili 2 kontrole sprawdzające w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie.
 2. Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Łodzi.
Zakres tematyczny ww. kontroli sprawdzających przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola sprawdzająca w MWK OHP w Krakowie, która  objęła swoim zakresem zagadnienia związane z prawidłowością realizacji projektu „Stawiam na przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - program "Gwarancje dla Młodzieży".
 2. Kontrola sprawdzająca - planowana w ŁWK OHP w Łodzi, która objęła swoim zakresem zagadnienia związane z wykonaniem zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniach 09-11. lipca 2018 r projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach programu "Gwarancje dla Młodzieży" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz sprawdzeniem - wybranych elementów z działalności finansowej - plan finansowy, zasadność planowanych wydatków rzeczowych.
Skargi i Wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w I kwartale 2019 r.

W I kwartale 2019 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 10 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco:
 • kadrowe – 6;
 • organizacyjne – 4.

​Z ogółu skarg jakie wpłynęły w I kw. 2019 r. do KG OHP w Warszawie, 6 z nich to skargi anonimowe, pozostałe 4 to skargi których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe. Wszystkie przyjęte skargi, również anonimowe były wnikliwie wyjaśniane, a adresaci którzy przesłali adresy do korespondencji otrzymali pisemne odpowiedzi.

Realizacja kontroli w II kwartale 2019 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP w II kwartale 2019 roku przeprowadzili 3 kontrole - 1 sprawdzającą oraz 2 problemowe w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi; 
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim;
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.
Zakres tematyczny ww. kontroli sprawdzających przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola sprawdzająca w CKiW OHP w Gołdapi, która objęła swoim zakresem zagadnienia zawarte w skardze nadesłanej do KG OHP.
 2. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim, która objęła swoim zakresem zagadnienia dotyczące działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Koszalinie, która objęła swoim zakresem zagadnienia dotyczące refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników (terminowość składania wniosków o refundacje i wypłatę), pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej.
Skargi i Wnioski jakie wpłynęły do KG OHP w II kwartale 2019 r.

W II kwartale 2019 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 5 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco:
 • kadrowe – 2;
 • organizacyjne – 3.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w II kw. 2019 r. do KG OHP w Warszawie, 4 z nich to skargi anonimowe, 1 to skarga, której adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe. Wszystkie przyjęte skargi, również anonimowe były wnikliwie wyjaśniane, a adresaci którzy przesłali adresy do korespondencji otrzymali pisemne odpowiedzi.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2019
Data modyfikacji : 11.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL