Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, w którym uczestniczy Komenda Główna OHP.

W RPPK na lata 2018–2020 jako cel główny Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.

Na potrzeby Programu jako cele szczegółowe zdefiniowano:

  • wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych;
  • doskonalenie mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej;
  • zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań pomiędzy organami ścigania.

Platforma e-learningowa gdzie można przejść szkolenie z antykorupcji.

​Poniżej publikacje związane z zagadnieniami antykorupcyjnymi:

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zespół Prasowy KG OHP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry