Biuletyn Informacji Publicznej POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH EURES - EURES - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

EURES

Poniedziałek, 19 stycznia 2015

POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH EURES

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) rozpoczęły, z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.

Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.


Usługi dla poszukujących pracy 

Obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą znaleźć zagraniczne oferty pracy za pośrednictwem sieci EURES: 

•  w centralnej bazie ofert pracy na wortalu publicznych służb zatrudnienia, gdzie publikowane są m.in. zagraniczne oferty pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski, obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. 

Aktualne oferty w języku polskim znajdziesz w zakładce Oferty pracy, staże i praktyki zawodowe / Rodzaj propozycji (oferta pracy) / Miejsce pracy (zagranica).

• na portalu EURES, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES państw członkowskich. Oferty, w których pracodawcy zagraniczni są szczególnie zainteresowani rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES są publikowane w językach narodowych, przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski. 

Aktualne oferty pracy znajdziesz tutaj.

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kalendarz wydarzeń znajdziesz tutaj

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES, gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.

Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.


Informacje na ten temat znajdują się na poniżej wymienionych stronach internetowych: 

www.eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim,

www.eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim. 


Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.


Usługi dla pracodawców 

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców: 

1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) - oferujący m.in.:

- dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,

- ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES. Aby oferta pracy polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do centrum edukacji i pracy młodzieży OHP lub do powiatowego urzędu pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach UE, EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy w systemie teleinformatycznym OHP lub powiatowego urzędu pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem;

- dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „Zarejestruj się w EURES" / „Zarejestruj się jako pracodawca").

Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych są na portalu EURES znajdziesz tutaj.

Przewodnik dla pracodawców znajdziesz tutaj.

2. Usługi oferowane przez OHP

- Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES  oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy. 

- W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podania o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę. 

- W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda OHP może: 

* pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, 

* wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach. 

Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji. 3. Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.

 

  • Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.
  • Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.


4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w wojewódzkich komendach OHP, wojewódzkich urzędach pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl).


Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.


Kontakt


Usługi w ramach EURES w OHP są świadczone przez doradców EURES i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.Więcej informacji:

www.eures.europa.eu
www.eures.praca.gov.p
www.psz.praca.gov.pl 

 

Metadane

Data publikacji : 19.01.2015
Data modyfikacji : 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wortal publicznych służb zatrudnienia
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL