Biuletyn Informacji Publicznej Pomysł na siebie - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Pomysł na siebie

Czwartek, 14 kwietnia 2016


To projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy do 31 grudnia 2015 roku, w którym brało udział 1 320 osób w wieku 15-17 lat. W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jego celem była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami programu „Gwarancje dla młodzieży” pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Każda z grup rozpoczynała projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, byli pod opieką psychologów.

W programie młodszej grupy odbyły się przede wszystkim zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dzięki którym beneficjenci uzupełnili wiedzę i umiejętności, następnie przeszli kurs języka obcego, podstawowy kurs komputerowy i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzymał nieodpłatnie wyprawkę edukacyjną. 

Starsza grupa przede wszystkim zdobyła lub podniosła kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (KKZ), zakończonych egzaminem na tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, oraz kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia pozwoliły młodzieży na szybsze dotarcie do pracodawców i ofert pracy.

Spośród szkoleń z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz konsultacji ze specjalistą od uzależnień wszyscy beneficjenci z obu grup mogli wybrać dwa, najbardziej im odpowiadające. Dodatkowo, dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu projektu, zorganizowano kurs przedsiębiorczości.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Ponadto uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymywali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Projekt był realizowany przez 100 jednostek organizacyjnych OHP w całym kraju, m.in.: centra edukacji i pracy młodzieży, centra kształcenia i wychowania, ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy, środowiskowe hufce pracy, młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy. 

Ogólna wartość projektu to 19 147 500 zł.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL