Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną. Osoby w wieku 15-25 lat mają m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia, przekwalifikowania się, wyrównania zaległości w nauce czy też uzyskania prawa jazdy lub certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). 

Ochotnicze Hufce Pracy realizują także projekty regionalne inicjowane przez jednostki terenowe OHP. 

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2010
Data modyfikacji : 02.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry