Ochotnicze Hufce Pracy Komenda GłównaPod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy, która m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W wyniku działań projektu młodzi ludzie zdobyli wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększyła się ich motywacja do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabyli lub podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznali umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawiła się ich indywidualna ocena i wzrosła ich umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Wsparciem objęto 450 osób (180 dziewcząt, 270 chłopców) w wieku 16-20 lat. Byli to uczestnicy OHP uczęszczający do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub do gimnazjum, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana była przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwia podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostało osiągnięte poprzez szereg działań, jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek rywalizowali miedzy sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzyły uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzację idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększyła się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego się uczą. Sprawdzian objął zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Finaliści lokalnych sprawdzianów umiejętności zawodowych spotkali się w sierpniu br. podczas centralnego etapu.

15-osobową grupą beneficjentów opiekował się wychowawca-opiekun grupy. Jego obowiązkiem było motywowanie uczestników do aktywnego udziału projekcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów uczestników, monitoring frekwencji na zajęciach oraz realizacji zajęć szkoleniowych.

Ponadto uczestników objęto ubezpieczeniem w okresie V-VIII 2010 r. W celu maksymalnego dopasowania pomocy do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i przełamania ewentualnych barier udziału w projekcie, szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć zostały skonsultowane i uzgodnione z uczestnikami projektu podczas procesu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom podczas zajęć zapewniono wyżywienie (w zależności od ilości godzin szkoleniowych) oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.


Budżet projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” wyniósł ok. 2 mln zł.


Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.


 
                         Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                              w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  

 

Metadane

Data publikacji : 10.06.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry