Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 
 
Ochotnicze Hufce Pracy od 1 maja do 31 października 2009 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. „Nasza przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami przedsięwzięcia było 497 osób (70 proc. chłopców, 30 proc. dziewcząt) w wieku 15-18 lat z całej Polski, pochodzących z rodzin lub środowisk patologicznych, wobec których sąd rodzinny orzekł nadzór kuratora. W projekcie uczestniczyła też młodzież uchylająca się od obowiązku szkolnego czy też popadająca w konflikty z nauczycielami.

Głównym celem projektu było ograniczenie wśród jego uczestników tendencji do zachowań aspołecznych, uświadomienie niebezpieczeństw, na jakie narażają innych i siebie samych, wywołanie u nich woli zmiany zachowania, a tym samym zwiększenie ich integracji społeczno-zawodowej.

Beneficjenci zostali podzieli na 33 grupy; każda licząca po 15 osób. Roztoczono nad nimi kompleksową opiekę terapeutyczno-wychowawczą, organizowano różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i kursy. Zdecydowana większość zajęć odbyła się podczas 11 obozów terapeutycznych zorganizowanych w trakcie tegorocznych wakacji w jednostkach OHP. Każdy obóz trwał 21 dni i był zasadniczym etapem pracy z beneficjentami nad zmianami w ich funkcjonowaniu.  Kadrę obozu stanowili wychowawcy, terapeuci, pielęgniarki,  a dodatkowo z uczestnikami obozu pracowali nauczyciele, instruktorzy kursów komputerowych i doradcy zawodowi.

Jeszcze przed wyjazdem na obozy, odbyły się w lipcu i sierpniu warsztaty motywacyjno-aktywizujące w celu przełamania bierności uczestników projektu i zmotywowania ich do aktywnego udziału w projekcie.

Wakacyjne obozy rozpoczęły się od zajęć integracyjnych prowadzonych przez terapeutów i miały na celu lepsze, wzajemne poznanie się uczestników. 20 godzin poświęcono na zajęcia socjoterapeutyczne, których tematem było m.in. przygotowanie beneficjentów do życia w rodzinie i do pełnienia określonych ról społecznych, obrona przed przemocą w rodzinie czy seksualną, wzmocnienie poczucia własnej wartości. W czasie warsztatów profilaktycznych, prowadzonych przez wychowawców, wiele mówiono również o substancjach uzależniających, ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi. Doradcy zawodowi z kolei, podczas dziesięciu godzin zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, dostarczyli wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań rynku pracy przygotowując w ten sposób młodzież do funkcjonowania na nim, umożliwili wytyczenie kierunku dalszych działań beneficjentów w kontekście ich rozwoju, a także pomagali przełamać stereotypy dotyczące płci istniejące w usługach rynku pracy. Beneficjenci projektu uczyli się także przedsiębiorczości i zachowań adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia, jak również obsługi komputera. Ponieważ uczestnikami projektu była młodzież mająca duże kłopoty z nauką, przewidziano także zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz z przedmiotu dodatkowego, w którego materiale uczestnik wykazuje największe zaległości edukacyjne.  

Na początku września odbyły się trzydniowe spotkania superwizyjne połączone z ewaluacją projektu, podczas których uczestnicy podsumowali swój udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby.

Budżet projektu „Nasza przyszłość” wynosił niemal 3,2 mln zł.

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.
                          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                                w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Metadane

Data publikacji : 20.01.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry