Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Pod takim tytułem od 1 czerwca do 15 grudnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL Priorytet I Działanie 1.3.

Wsparciem w ramach projektu została objęta kadra kierownicza i kadra merytoryczna Komendy Głównej OHP, 9 centrów kształcenia i wychowania OHP oraz 16 wojewódzkich komend OHP. Kompleksowymi szkoleniami objęto przede wszystkim pracowników pracujących bezpośrednio z młodzieżą - pedagogów, psychologów, wychowawców, kierowników internatów, doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubów pracy. Wśród grup zawodowych objętych szkoleniami byli również pracownicy zajmujący się wdrażaniem i rozliczaniem projektów europejskich, realizujący programy z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży, kadra przygotowująca budżet zadaniowy jednostek, pracownicy zespołów kadr, specjaliści ds. szkoleń, kontroli wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na remonty, inwestycje i zakup wyposażenia.

Głównym celem projektu było nabycie przez kadrę nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające w efekcie do wzmocnienia efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższenia poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju i modernizacji OHP jako instytucji rynku pracy świadczącej usługi na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, motywacji do samorozwoju i samokształcenia, a także nabyli i rozwinęli umiejętności pracy w zespole.

Budżet projektu „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” wyniósł 990 966, 00 zł.

                        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                          w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry