Biuletyn Informacji Publicznej Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja

Czwartek, 10 czerwca 2010Trzecią już edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych 2500 młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.

Wsparciem w ramach projektu została objęta nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat (2500 osób, w tym 1500 kobiet i 1000 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniało samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Przyjmując za punkt wyjścia statystyki wskazujące nierówności ze względu na płeć, występujące na rynku pracy, założono, iż 60 proc. beneficjentów projektu będą stanowić kobiety, a 40 proc. mężczyźni.

Beneficjenci projektu zostali podzieleni na dwie główne kategorie wiekowe:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 1250 uczestników (125 grup).

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej - 1250 uczestników (125 grup).

W projekcie wzięła udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebowała specjalistycznego wsparcia. Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców środowiskowych i rodzinnych, napotykając codziennie takie przeszkody, jak narastające bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju patologie społeczne nie radzli sobie z nimi, co spowodowało konieczność intensyfikacji w ich środowisku działań, które skutecznie przeciwdziałały skutkom tych zagrożeń.

Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, poczucie własnej wartości i zwiększyli motywację do nauki. Nabyli też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, poszukiwania zatrudnienia. Rozwój zainteresowań i zdolności, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, bądź dostosowanie ich do potrzeb współczesnego rynku pracy dało im szansę na znalezienie stałej pracy.


Budżet projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja” wynosił 17 mln zł.


Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

 

Metadane

Data publikacji : 10.06.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL