Biuletyn Informacji Publicznej Refundacja - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Refundacja

Czwartek, 02 czerwca 2005

Do zadań OHP, wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy także refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Pracodawca, który zawarł (lub zamierza dopiero zawrzeć) umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego może otrzymać pomoc w zakresie refundowania kosztów wynagradzania młodocianego pracownika oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Celem tych działań jest stymulacja popytu lokalnych rynków pracy na młodocianych pracobiorców, co umożliwia młodzieży zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększa szansę na trwałe zatrudnienie.

 
 
Szczegółowe informacje na stronie www.ohp.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL