Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje ogólne

System organizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i na poszczególnych szczeblach zarządzania jest realizowany poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP, 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 7 Centrów Kształcenia i Wychowania.

 
Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się na dwie grupy:
  • jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, których jest 214, w tym: 7 Centrów Kształcenia i Wychowania, 40 Ośrodków Szkolenia i Wychowania oraz 167 Hufców Pracy. W jednostkach tych przebywa i uczy się rokrocznie około 32 tys. młodzieży;
  •  jednostki realizujące zadania na rzecz rozwoju zawodowego, tworzące sieć ok. 290 podmiotów, a wśród nich: 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży oraz ich formy organizacyjne: 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, 49 Młodzieżowych Biur Pracy oraz 144 Młodzieżowe Centra Kariery. Z usług tych jednostek korzysta rocznie około 400 tys. młodzieży.
 
Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają kontynuację kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz przekwalifikowanie. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.


 

Metadane

Data publikacji : 28.07.2016
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry