Biuletyn Informacji Publicznej Informacje ogólne - Informacje - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 16.01.2019, 09:38

Informacje

Czwartek, 28 lipca 2016

Informacje ogólne

System organizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i na poszczególnych szczeblach zarządzania jest realizowany poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP, 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 7 Centrów Kształcenia i Wychowania.

 
Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się na dwie grupy:
  • jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, których jest 217, w tym: 7 Centrów Kształcenia i Wychowania, 31 Ośrodków Szkolenia i Wychowania, 165 Hufców Pracy oraz 14 Środowiskowych Hufców Pracy. W jednostkach tych przebywa i uczy się rokrocznie około 32 tys. młodzieży;
  • jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tworzące sieć ponad 500 podmiotów, a wśród nich: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy oraz Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy. Z usług tych jednostek korzysta rocznie ponad 500 tys. młodzieży.
 
Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają kontynuację kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz przekwalifikowanie. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.


 

Metadane

Data publikacji : 28.07.2016
Data modyfikacji : 25.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL