Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o pracę w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy


Zakres pracy będzie obejmować

 • nadzór nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi w jednostkach organizacyjnych OHP,
 • koordynowanie zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach organizacyjnych,
 • koordynowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów (w tym opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych OHP),
 • sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji oraz remontów w jednostkach organizacyjnych,
 • realizacja projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pt. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy.

​Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i posiadanie uprawnień budowlanych,
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 3 letni staż pracy w nadzorze budowlanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Komenda Główna OHP w Warszawie ul. Tamka 1 (kancelaria bud. A pok. 101).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w Komendzie Głównej OHP na okres 2 lat.

Zakres wynagrodzenia: w granicach 3000-5300 zł.  

Metadane

Data publikacji : 10.08.2016
Data modyfikacji : 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry