Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektów współfinansowanych z UE
 
 
Nr oferty: KG.ZK.110.5.2017
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy - pełny etat, 8 godz./dziennie,  40 godz./tygodniowo, jedna zmiana
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3 300,00 zł
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Biuro Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Warszawa, ul. Tamka 1

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. 


Zakres zadań: 
 • Gromadzenie i analizowanie danych i informacji dot. merytorycznej i organizacyjnej strony realizacji projektów w jednostkach podległych oraz przygotowywanie stosownych informacji (w formie zbiorówek, notatek itp.);
 • Prowadzenie korespondencji z jednostkami terenowymi OHP dotyczącej realizacji projektów;
 • Przygotowywanie materiałów na różnego rodzaju posiedzenia związane z koordynacją projektów współfinasowanych z EFS, realizowanych w Komendzie Głównej OHP;
 • Udział w kursach, szkoleniach, spotkaniach dotyczących programowej działalności Biura;
 • Dokonywanie doraźnych kontroli realizowanych projektów w ramach delegacji służbowych;
 • Opracowywanie i aktualizacja wkładu merytorycznego do materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu EFS na potrzeby kadry OHP oraz uczestników projektów;
 • Archiwizacja dokumentów oraz prace organizacyjne. 
   
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.


Dodatkowym atutem będzie:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1);
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)".
 
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail: kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 10.11.2017 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko Specjalista ds. realizacji projektów współfinansowanych z UE”.
 
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Oferujemy: Umowę o pracę, ciekawe i ambitne zadania, pracę w dużej instytucji, doskonalenie zawodowe.   

Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 41 wew. 741
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2017
Data modyfikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry