Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 
Specjalista w Zespole kadr, szkolenia i organizacji
 
 
Nr oferty: KG.ZK.110.8.2017
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy - pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana
Termin rozpoczęcia pracy – 02.01.2018 rok
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3 300,00 zł
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP w Warszawie, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, prawo;
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy, najlepiej w administracji państwowej lub instytucji zajmującej się pracą związaną z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych statystycznych, instytucji rynku pracy
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności zaawansowane  poruszanie się w środowisku EXCEL oraz POWER POINT;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy w zespole.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki obejmującej w szczególności statystykę opisową,  wnioskowanie statystyczne, przetwarzanie danych statystycznych;
 • umiejętność tworzenia i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych. 
GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie oraz gromadzenie zbiorczych zestawień statystycznych; 
 • opracowywanie i udoskonalanie eliminacji błędów logiczno-rachunkowych w drukach sprawozdawczych;
 • opracowywanie nowych rozwiązań udoskonalających system sprawozdawczości w OHP, szczególnie pod kątem sporządzania opracowań zbiorczych, analiz, sprawozdań i informacji wewnętrznych służących do merytorycznej oceny i wyciągnięcia wniosków (procesu decyzyjnego);
 • umiejętność tworzenia regulaminów organizacyjnych oraz umiejętność tworzenia i oceny struktur organizacyjnych;
 • monitorowanie i analizowanie wewnętrznych oraz zewnętrznych aktów prawnych usprawniających działalność OHP. Przygotowywanie informacji i opinii mających na celu zoptymalizowanie w świetle obowiązujących przepisów prawnych funkcjonowanie OHP;
 • udział przy opracowywaniu kryteriów ocen jednostek podległych oraz materiałów niezbędnych do rocznej oceny działalności jednostek podległych;
 • udział w przygotowywaniu opinii dotyczących spraw wpływających do ZK KG OHP z innych biur KG OHP lub jednostek zewnętrznych;
 • prowadzenie kompleksowych spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o utworzenie, likwidację  lub przekształcenie jednostek organizacyjnych;
 • opracowywanie okresowych analiz i ocen z zakresu zagadnień organizacyjnych realizowanych przez Zespół;
 • opracowywanie prezentacji graficznych.
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • list motywacyjny wraz z życiorysem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  Nr 0, poz. 922, ze zm.)".
 
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail: kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 27.12.2017 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem: odpowiedź na ofertę na stanowisko Specjalista w zespole kadr, szkolenia i organizacji.
 
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna. 
 
INNE INFORMACJE:
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 

Metadane

Data publikacji : 11.12.2017
Data modyfikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry