Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 12:24

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
a.wasilewska@ohp.pl
tel. :22 578-47-14
Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
k.majka@ohp.pl
tel. : 22 578-47-13

©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL