Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2017, 13:37

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole ds. promocji i informacji
a.wasilewska@ohp.pl
tel. :22 578-47-14
Katarzyna Majka
specjalista w Zespole ds. promocji i informacji
k.majka@ohp.pl
tel. :22 578-47-13
Jacek Klimek
Zespół ds. zamówień publicznych
j.klimek@ohp.pl
Anna Suska
a.suska@ohp.pl

©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL