Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 12.10.2017, 11:53

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
a.wasilewska@ohp.pl
tel. :22 578-47-14
Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
k.majka@ohp.pl
tel. : 22 578-47-13
Anna Suska
Zespół Zamówień Publicznych
a.suska@ohp.pl

©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL