Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG.ZO.021.24.2020 Komendanta Głównego OHP z dnia 1 grudnia 2020 r. 

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Data modyfikacji : 01.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Gaj

Opcje strony

do góry