Biuletyn Informacji Publicznej Regulamin organizacyjny Komendy Głównej OHP - Regulamin organizacyjny KG OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 22.10.2018, 13:51

Regulamin organizacyjny KG OHP

Czwartek, 21 grudnia 2017

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG.LEX.021.21.2017 Komendanta Głównego OHP z dnia 20 grudnia 2017 r. (pliki do pobrania poniżej)

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Data modyfikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL