Biuletyn Informacji Publicznej Regulamin organizacyjny Komendy Głównej OHP - Regulamin organizacyjny KG OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 10:41

Regulamin organizacyjny KG OHP

Czwartek, 21 grudnia 2017

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG.ZSO.021.11.2019 Komendanta Głównego OHP z dnia 14 stycznia 2019 r. 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Data modyfikacji : 14.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL