Biuletyn Informacji Publicznej Rejestr zmian - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 12:24

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Majka Katarzyna Majka 10.02.2016

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
22.06.2017, 08:54 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)
22.06.2017, 08:54 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),
04.08.2016, 11:55 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
04.08.2016, 09:33 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
04.08.2016, 09:32 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
03.08.2016, 11:11 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
03.08.2016, 08:39 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
10.02.2016, 13:22 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156),
10.02.2016, 13:21 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
10.02.2016, 13:04 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm.),
10.02.2016, 13:04 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
10.02.2016, 12:29 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
10.02.2016, 12:28 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm.),
10.02.2016, 12:28 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),
10.02.2016, 11:46 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 tekst ujednolicony),
10.02.2016, 11:41 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
01.07.2014, 11:07 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865).
01.07.2014, 11:06 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 667),
01.07.2014, 11:05 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2014, poz. 640),
01.07.2014, 11:04 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz.U. z 2014, poz. 632),
01.07.2014, 11:03 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 tekst jednolity),
01.07.2014, 11:01 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
01.07.2014, 10:59 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła
01.07.2014, 10:56 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
01.07.2014, 10:54 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7),
01.07.2014, 10:51 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 tekst ujednolicony),
01.07.2014, 10:47 Katarzyna Majka
starszy specjalista w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 15:05 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 15:04 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 15:02 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),
27.02.2012, 15:01 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 15:00 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:57 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),
27.02.2012, 14:57 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:57 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:56 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:55 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),
27.02.2012, 14:55 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:54 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:53 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),
27.02.2012, 14:53 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:49 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:47 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007 nr 77, poz. 518 z późn. zm.).
27.02.2012, 14:46 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:46 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 Nr 2 poz. 3 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:45 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: Z dniem 1 września 2012 roku zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7)
27.02.2012, 14:45 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2007 nr 124 poz. 860)
27.02.2012, 14:45 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 nr 262 poz. 2604 z późn. zm
27.02.2012, 14:44 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2011 nr 155 poz. 920),
27.02.2012, 14:44 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:43 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 - – tekst jednolity z późn. zm.),
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:41 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
skasowanie
Dokument: Podstawa prawna OHP
Załącznik: -
Dział: Podstawa prawna
27.02.2012, 14:39 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),
27.02.2012, 14:39 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),
27.02.2012, 14:39 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:37 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późn. zm.),
27.02.2012, 14:36 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
Załącznik: - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
27.02.2012, 14:33 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:32 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: -
27.02.2012, 14:31 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
publikacja
Załącznik: -
27.02.2012, 14:29 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
27.02.2012, 14:27 Anna Wasilewska
główny organizator w Zespole prasowym
modyfikacja
02.08.2011, 13:28 Brak informacji o autorze
modyfikacja
02.08.2011, 13:27 Brak informacji o autorze
publikacja
Załącznik: -
02.08.2011, 13:26 Brak informacji o autorze
modyfikacja
11.01.2011, 09:24 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:52 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:47 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:42 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:41 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:08 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:07 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:05 Brak informacji o autorze
modyfikacja
22.01.2010, 12:01 Brak informacji o autorze
publikacja
Załącznik: -
22.01.2010, 12:00 Brak informacji o autorze
publikacja
Załącznik: -
22.01.2010, 11:59 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 08:39 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 08:36 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 08:36 Brak informacji o autorze
publikacja
Załącznik: -
21.01.2010, 08:34 Brak informacji o autorze
publikacja
Załącznik: -
21.01.2010, 08:31 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:48 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:46 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:45 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:44 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:40 Brak informacji o autorze
modyfikacja
21.01.2010, 07:38 Brak informacji o autorze
modyfikacja
20.01.2010, 15:31 Brak informacji o autorze
modyfikacja
20.01.2010, 15:30 Brak informacji o autorze
modyfikacja
20.01.2010, 15:29 Brak informacji o autorze
modyfikacja
20.01.2010, 15:28 Brak informacji o autorze
modyfikacja
20.01.2010, 15:27 Brak informacji o autorze
modyfikacja
27.02.2007, 17:29 Brak informacji o autorze
publikacja
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL