Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Podstawa prawna


§ 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911, z późn. zm.)

Metadane

Data publikacji : 09.05.2019
Data modyfikacji : 09.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wasilewska

Opcje strony

do góry