Biuletyn Informacji Publicznej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Piątek, 01 lipca 2005

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży są ponadpowiatowymi jednostkami organizacyjnymi OHP tworzonymi w celu:

 - realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy,
 - merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie w zakresie problematyki rynku pracy.


CEiPM proponują m.in. system pośrednictwa pracy „zastępczej” – zajmujący się pozyskiwaniem czasowego zatrudnienia dla młodych ludzi, aby w ten sposób umożliwić zdobycie praktyki zawodowej i nawiązania kontaktów z pracodawcami. Właśnie te działania, które uwzględniają doświadczenia zdobyte bezpośrednio w miejscach pracy, skutecznie pomagają stawiać pierwsze kroki w świecie pracy i przezwyciężać, często negatywne, postawy pracodawców wobec dopiero wchodzących na rynek.


Centra Edukacji i Pracy Młodzieży prowadzą działalność poprzez:

- Młodzieżowe Biura Pracy
- Mobilne Centra Informacji Zawodowej
- Młodzieżowe Centra Kariery
- Punkty Pośrednictwa Pracy
- Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS

 

Adresy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży

Metadane

Data publikacji : 01.07.2005
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL