Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży są ponadpowiatowymi jednostkami organizacyjnymi OHP funkcjonującymi w celu:

  • realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i organizacji świadczenia wsparcia dla młodzieży w procesie przejścia z etapu edukacji do etapu pracy;
  • merytorycznego wsparcia form organizacyjnych OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie w zakresie problematyki rozwoju zawodowego.

CEiPM proponują m.in. system pośrednictwa pracy – zajmujący się pozyskiwaniem zatrudnienia – w zależności od potrzeb stałego lub sezonowego - dla młodych ludzi, a także stażu, praktyki, lub możliwości nauki zawodu u pracodawcy.  Właśnie te działania, które uwzględniają doświadczenia zdobyte bezpośrednio w miejscach pracy, skutecznie pomagają stawiać pierwsze kroki w świecie pracy i przezwyciężać, często negatywne, postawy pracodawców wobec dopiero wchodzących na rynek pracy młodych ludzi.

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży prowadzą działalność poprzez:

  • Młodzieżowe Biura Pracy (MBP)
  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ)
  • Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)

Adresy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży

Metadane

Data publikacji : 01.07.2005
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry