Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Centra Kształcenia i Wychowania realizują zadania w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z rodzin niespełniających funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Poprzez swoją działalność umożliwiają młodzieży zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Organizują pracę wychowawczo-terapeutyczną z młodzieżą zagrożoną patologiami i wchodzącą w konflikt z prawem.

Współpracując z Wojewódzkimi Komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą rekrutację z terenu całego kraju. Skierowane są przede wszystkim do młodzieży z regionów nieposiadających jednostek organizacyjnych OHP, które mają w swojej ofercie zakwaterowanie. Przygotowują młodzież do aktywnego zachowania się na rynku pracy i kształcą kadrę Ochotniczych Hufców Pracy.

Obecnie funkcjonuje 6 Centrów Kształcenia i Wychowania:


- Oleśnica - www.ckiw-olesnica.ohp.pl,
- Dobieszków - www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl,
- Szczawnica/Jabłonka - www.ckiw-szczawnica.ohp.pl,
- Gołdap - www.ckiw-goldap.ohp.pl,
- Pleszew - www.ckiw-pleszew.ohp.pl,
- Tarnów - www.ckiw-tarnow.ohp.pl,

oraz jedno Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy - www.ckiw-roskosz.ohp.pl.


Centra Kształcenia i Wychowania są podporządkowane bezpośrednio Komendantowi Głównemu OHP.


 

Metadane

Data publikacji : 28.10.2005
Data modyfikacji : 03.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry