Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Hufce Pracy są podstawowymi najstarszymi jednostkami organizacyjnymi OHP, odpowiedzialnymi za realizację celów związanych z wychowaniem, kształceniem i zatrudnieniem młodzieży.

Hufce Pracy mają za zadanie pomóc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami. Organizują zatrudnienie młodych ludzi pozostających bez pracy, a także zajmują się wychowaniem i resocjalizacją młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. W Hufcach młodzież poddana jest działaniom profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym, zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, otrzymuje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.

Hufce Pracy współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. Umożliwiają uczestnikom uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu poprzez edukację w gimnazjach dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych, a także poprzez różnego rodzaju kursy.

W ramach Hufców Pracy działają Środowiskowe Hufce Pracy, skierowane do konkretnych grup młodzieży i dostosowane do ich potrzeb. Modelowy ŚHP składa się z grup wychowawczych, grup zajęciowych, młodzieżowego biura pracy, filii ośrodka szkolenia zawodowego, kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą oraz sekcji i kół zainteresowań. 

 

Adresy hufców pracy oraz środowiskowych hufców pracy

 

Metadane

Data publikacji : 14.06.2005
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry