Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Główna OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2019, 15:13

Komenda Główna OHP

Piątek, 02 lutego 2007

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką wykonawczą Komendanta Głównego OHP, a jej podstawowym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków realizacji programów i zadań jednostek podległych.
 

Adres Komendy Głównej OHP:

ul. Tamka 1,
00-349 Warszawa

Sekretariat Komendanta Głównego OHP
tel.: (22) 578-47-00,
fax: (22) 578-47-77

Kancelaria 
tel.: (22) 578-47-01/02, 
fax: 
(22) 578-47-47, 
e-mail: kgohp@ohp.pl 

NIP: 5271118029

REGON: 007001280

 

Kierownictwo

Komendant Główny OHP
Bogdan Ścibut

tel. (22) 578-47-00Zastępca Komendanta Głównego OHP -
Dyrektor Wykonawczy do spraw rozwoju zawodowego

Piotr Modzelewski
tel. (22) 578-47-00

Dyrektor Wykonawczy do spraw wychowania
i współpracy międzynarodowej

Beata Biały
tel. (22) 578-47-00

Dyrektor Wykonawczy do spraw kontroli zarządczej
Zdzisław Owczarek
tel. (22) 578-47-00

Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury
Wojciech Boratyński
tel. (22) 578-47-00

Główny Księgowy Budżetu OHP
Anna Sobczak

tel. (22) 578-47-46

Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

dr Krzysztof Sikora
e-mail: iodkg@ohp.pl

Biuro Kształcenia i Wychowania 
Dyrektor Sławomir Męcina
tel. (22) 578-47-55

Biuro Rozwoju Zawodowego
Dyrektor Kalina Kenczew-Pałasz
tel. (22) 578-47-11

Biuro Programów Międzynarodowych
p.o. Dyrektora Elżbieta Fydrych

tel. (22) 578-47-41

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Dyrektor Michał Łazowski, Rzecznik Prasowy
tel. (22) 578-47-75
tel. kom. 502-631-230
e-mail:
biuroprasowe@ohp.pl
m.lazowski@ohp.pl

Biuro Administracji Komendy Głównej
Dyrektor Sławomir Biszta

tel. (22) 578-47-21

Biuro Infrastruktury
Dyrektor Paweł Zachariasz

tel. (22) 578-47-99

Zespół Obsługi Finansowej Komendy Głównej 
tel. (22) 578-47-48 

Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów Unii Europejskiej
(22) 578-47-57 

Zespół Planowania i Sprawozdawczości 
(22) 578-47-68

Zespół Organizacyjny
(22) 505-69-85

Zespół Kadr 
tel. (22) 578-47-04

Zespół Radców Prawnych 
tel. (22) 578-47-71 

Zespół Kontroli 
tel. (22) 578-47-38 

Zespół Zamówień Publicznych
tel. (22) 578-47-66


  

Metadane

Data publikacji : 02.02.2007
Data modyfikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL