Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Główna OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 06.02.2019, 15:30

Komenda Główna OHP

Piątek, 02 lutego 2007

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką wykonawczą Komendanta Głównego OHP, a jej podstawowym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków realizacji programów i zadań jednostek podległych.
 

Adres Komendy Głównej OHP:

ul. Tamka 1,
00-349 Warszawa

Sekretariat Komendanta Głównego OHP
tel.: (22) 578-47-00,
fax: (22) 578-47-77

Kancelaria 
tel.: (22) 578-47-01/02, 
fax: 
(22) 578-47-47, 
e-mail: kgohp@ohp.pl 

NIP: 5271118029

REGON: 007001280

 

Kierownictwo

Komendant Główny OHP
Bogdan Ścibut

tel. (22) 578-47-00Zastępca Komendanta Głównego OHP
Piotr Modzelewski
tel. (22) 578-47-00


Dyrektor Wykonawczy -
Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych

tel. (22) 578-47-00
Wojciech Szewczyk

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i Spraw Obronnych
Janusz Sobolewski

tel. (22) 578-47-08
fax (22) 578-47-96 

Inspektor Ochrony Danych KG OHP
dr Krzysztof Sikora

e-mail: iodkg@ohp.pl

 

Biuro Edukacji 
Dyrektor Sławomir Męcina

tel. (22) 578-47-55

Biuro Rynku Pracy
Dyrektor Kalina Kenczew-Pałasz
tel. (22) 578-47-11

Biuro Programów Europejskich
i Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Anna Rodzeń-Kuczmarska

tel. (22) 578-47-79

Główny Księgowy 
Anna Sobczak
tel. (22) 578-47-46

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Dyrektor Michał Łazowski, Rzecznik Prasowy
tel. (22) 578-47-75
tel. kom. 502-631-230
e-mail:
biuroprasowe@ohp.pl

m.lazowski@ohp.pl

Zastępca Głównego Księgowego 
tel. (22) 578-47-49 

Zespół Obsługi Finansowej Komendy Głównej
tel. (22) 578-47-09 

Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów UE
(22) 578-47-56, 578-47-54 

Zespół Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
tel. (22) 578-47-65, 578-47-50 

Zespół Statystyki i Organizacji
tel. (22) 578-47-18, 578-47-17, 578-47-68  

Zespół Kadr i Szkolenia
tel. (22) 578-47-12

Zespół Prawny
tel. (22) 578-47-71 

Zespół Kontroli 
tel. (22) 578-47-83 

Zespół Zamówień Publicznych
tel. (22) 578-47-66, 505-69-77

Zespół Informatyki
tel. (22) 578-47-76, 578-47-28, 505-69-76  

Zespół Wsparcia Inwestycyjno-Remontowego Jednostek
tel. (22) 578-47-23  

Zespół Wsparcia Logistycznego Komendy Głównej
tel. (22) 578-47-81  

Zespół Obsługi Komendy Głównej
tel. (22) 578-47-01, 578-47-02  

Metadane

Data publikacji : 02.02.2007
Data modyfikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL