Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy


Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką wykonawczą Komendanta Głównego OHP, a jej podstawowym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków realizacji programów i zadań jednostek podległych.

Adres Komendy Głównej OHP:

ul. Tamka 1,
00-349 Warszawa

Sekretariat Komendanta Głównego OHP
tel.: (22) 578-47-00,
fax: (22) 578-47-77

Kancelaria 
tel.: (22) 578-47-01/02, 
fax: (22) 578-47-47, 
e-mail: kgohp@ohp.pl 

NIP: 5271118029
REGON: 007001280

 

Kierownictwo

Komendant Główny OHP
Bogdan Ścibut

tel. (22) 578-47-00


Zastępca Komendanta Głównego OHP -
Dyrektor Wykonawczy do spraw rozwoju zawodowego

Piotr Modzelewski
tel. (22) 578-47-00

Dyrektor Wykonawczy do spraw wychowania
i współpracy międzynarodowej

Monika Mizerska-Froń
tel. (22) 578-47-60

Dyrektor Wykonawczy do spraw kontroli zarządczej
Zdzisław Owczarek
tel. (22) 578-47-00

Dyrektor Wykonawczy do spraw administracji i infrastruktury
Wojciech Boratyński
tel. (22) 578-47-00

Główny Księgowy Budżetu OHP
Anna Sobczak

tel. (22) 578-47-46

Inspektor Ochrony Danych - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 
dr Krzysztof Sikora
e-mail: iodkg@ohp.pl

Biuro Kształcenia i Wychowania 
Dyrektor Sławomir Męcina
tel. (22) 578-47-55

Biuro Rozwoju Zawodowego
Dyrektor Katarzyna Bakalarska 
tel. (22) 578-47-94

Biuro Programów Międzynarodowych
Dyrektor Elżbieta Fydrych

tel. (22) 578-47-41

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Dyrektor Michał Łazowski, Rzecznik Prasowy
tel. (22) 578-47-75
tel. kom. 502-631-230
e-mail:
biuroprasowe@ohp.pl
m.lazowski@ohp.pl

Biuro Administracji Komendy Głównej
Dyrektor Sławomir Biszta

tel. (22) 578-47-21

Biuro Infrastruktury
Dyrektor Paweł Zachariasz

tel. (22) 578-47-99

Zespół Obsługi Finansowej Komendy Głównej 
Główny Księgowy Komendy Głównej OHP 
Marta Godkowska

tel. (22) 578-47-48 

Zespół Rozliczeń Budżetowych
kierownik Marta Krygier
tel. (22) 578-47-49

Zespół Rozliczeń Finansowych Projektów Unii Europejskiej
kierownik Anna Kurowska

tel. (22) 578-47-57 

Zespół Planowania i Sprawozdawczości
kierownik Magdalena Jagiełło-Szostak 
tel. (22) 505-69-85

Zespół Organizacyjny
kierownik Mariusz Gaj

tel. (22) 578-47-79

Zespół Kadr 
kierownik Elwira Burlińska

tel. (22) 578-47-04

Zespół Radców Prawnych 
tel. (22) 578-47-71 

Zespół Kontroli 
kierownik dr Kazimierz Ostaszewski

tel. (22) 578-47-38 

Zespół Zamówień Publicznych
kierownik Wojciech Reutt

tel. (22) 578-47-66

  

Metadane

Data publikacji : 02.02.2007
Data modyfikacji : 09.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry