Biuletyn Informacji Publicznej Komenda Główna OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 12.10.2017, 11:53

Komenda Główna OHP

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką wykonawczą Komendanta Głównego OHP, a jej podstawowym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków realizacji programów i zadań jednostek podległych.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG-24/2016 Komendanta Głównego OHP z dnia 27 października 2016 r. (pliki do pobrania poniżej)

 

Adres Komendy Głównej OHP:

ul. Tamka 1,
00-349 Warszawa

Sekretariat Komendanta Głównego OHP
tel.: (22) 578-47-00,
fax: (22) 578-47-77

Kancelaria 
tel.: (22) 578-47-01/02, 
fax: 
(22) 578-47-47, 
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl 

NIP: 5271118029

REGON: 007001280

 

Kierownictwo

Komendant Główny OHP
Marek Surmacz

tel. (22) 578-47-00


Zastępca Komendanta Głównego OHP
Renata Wicha
tel. (22) 578-47-00

Zastępca Komendanta Głównego OHP
Wojciech Szewczyk
tel. (22) 578-47-00

 

 

Biuro Rynku Pracy
Dyrektor Kalina Kenczew-Pałasz
tel. (22) 578-47-11

Biuro Edukacji 
Dyrektor Sławomir Męcina

tel. (22) 578-47-55

Biuro Programów Europejskich
i Współpracy Międzynarodowej
Dyrektor Edyta Chrząszcz

tel. (22) 578-47-79

Biuro Budżetu i Finansów
Dyrektor, Główny Księgowy 
Anna Sobczak
tel. (22) 578-47-46

Biuro Administracyjne
Dyrektor Andrzej Tłomacki

tel. (22) 578-47-21

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Audytor Małgorzata Bogacińska

tel. (22) 578-47-83

Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji
Kierownik Elwira Burlińska

tel. (22) 578-47-12

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Janusz Sobolewski

tel. (22) 578-47-08

Rzecznik prasowy
Anna Szymańska
tel. (22) 578-47-70

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 02.02.2007
Data modyfikacji 09.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL