Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodki Szkolenia i Wychowania - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Środa, 12 października 2005

Ośrodki Szkolenia i Wychowania to stacjonarne jednostki OHP, które prowadzą działalność wychowawczą, profilaktyczną oraz resocjalizacyjną. Współpracują z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego.
Pobyt w OSiW dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin jest nieodpłatny i trwa dwa lub trzy lata, w trakcie których uczestnicy zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 
Zadania OSiW:
• zapewnienie warunków do zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz nauki w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo-produkcyjne;
• prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej;
• udzielanie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
• współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników oraz instytucjami środowiska lokalnego
• realizacja działalności kulturalno-oświatowej, sportowo rekreacyjnej i turystycznej, zapewniającej młodzieży rozwój własnych zainteresowań i zdolności;
• zapewnienie całodobowej opieki uczestnikom korzystającym z formy stacjonarnej OSiW - zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie opieki wychowawczej oraz podstawowej opieki medycznej.

 

 

Adresy Ośrodków Szkolenia i Wychowania


 

Metadane

Data publikacji : 12.10.2005
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL