Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Komendant Główny  Ochotniczych Hufców Pracy powołał - na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 41), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 11 i 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) – cztery jednostki budżetowe OHP:


 

• Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku (Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 31/BB z dnia 22.12.2010 r.)

• Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim (Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 32/BB z dnia 22.12.2010 r.)

• Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu (Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 33/BB z dnia 22.12.2010 r.)

• Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie (Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 34/BB z dnia 22.12.2010 r.)

 

 

Ośrodki prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych w ramach części 31 – Praca, działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy.

 

  

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2005
Data modyfikacji : 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry