Biuletyn Informacji Publicznej Punkty Pośrednictwa Pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Punkty Pośrednictwa Pracy

Środa, 27 lipca 2011

 

 

Punkty Pośrednictwa Pracy, funkcjonujące w strukturach Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, są tworzone w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PPP powstają we współpracy z samorządami lokalnymi w celu ułatwienia dostępu młodzieży w wieku 15-25 lat poszukującej pracy, zarówno stałej, jak i krótkoterminowej, do usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz usług w zakresie pośrednictwa pracy. Punkty Pośrednictwa Pracy należą do komplementarnej sieci jednostek (Młodzieżowe Centra Kariery – Punkty Pośrednictwa Pracy – Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS) utworzonych w ramach projektu, których zadaniem jest przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.

PPP oferują także możliwość odbycia praktyk, stażu zawodowego oraz wzięcia udziału w wolontariacie. Ściśle współpracują z lokalnymi instytucjami zajmującymi się działalnością na rynku pracy. 

Charakter tworzonej sieci działających komplementarnie jednostek OHP uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego.

 


 


          
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

www.efs.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2011
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL