Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Wojewódzkie Komendy OHP są terenowymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań OHP. Obszar ich działalności, jak również miejsce siedziby i ramowe struktury organizacyjne, są określane przez Komendanta Głównego OHP.

WK OHP odpowiadają za realizację programu krótkoterminowego zatrudniania młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz programu przeciwdziałania bezrobociu poprzez umożliwianie zdobycia lub zmiany zawodu. Do podstawowych zadań Komend należy organizowanie hufców pracy oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania.

Ponadto WK OHP współpracują z kuratoriami oświaty w zakresie kształcenia i wychowania uczestników hufców pracy oraz ośrodków szkolenia i wychowania, z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie realizacji zadań pośrednictwa pracy, a także z wojewódzkimi organami administracji w zakresie zatrudniania, kształcenia i wychowania młodzieży.


Dolnośląska WK
Wojewódzki Komendant Bernadetta Brożyna
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9 
50-413 Wrocław
tel. (71) 344-65-70
fax 342-49-01
e-mail: dolnoslaska@ohp.pl
www.dolnoslaska.ohp.pl

Kujawsko-Pomorska WK
Wojewódzki Komendant Małgorzata Beata Taranowicz
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel. (56) 654-70-68/69
fax 652-96-19
e-mail: kujawsko-pomorska@ohp.pl
www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

Lubelska WK
Wojewódzki Komendant Piotr Gawryszczak
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
tel./fax (81) 524-51-08/09
e-mail: lubelska@ohp.pl
www.lubelska.ohp.pl

Lubuska WK
Wojewódzki Komendant Piotr Barczak
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
tel. (68) 327-02-15
fax 320-59-28
e-mail: lwk.zgora@ohp.pl
www.lubuska.ohp.pl

Łódzka WK
Wojewódzki Komendant Barbara Stanisława Günther
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
tel. (42) 633-63-31
fax 636-54-37
e-mail: lodzka@ohp.pl
www.lodzka.ohp.pl

Małopolska WK
Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek
Al. J. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax (12) 633-07-06
e-mail: malopolska@ohp.pl
www.malopolska.ohp.pl

Mazowiecka WK
Wojewódzki Komendant Wiesław Leszko

ul. Czerniakowska 71

00-715 Warszawa
tel./fax (22) 827-21-54
e-mail: mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl

Opolska WK
Wojewódzki Komendant 
Dariusz Medoliński
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel. (77) 453-88-82
fax 453-88-82
e-mail: opolska@ohp.pl
www.opolska.ohp.pl

Podkarpacka WK
Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś
Al. J. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
tel./fax (17) 853-20-51 w.261
e-mail: podkarpacka@ohp.pl
www.podkarpacka.ohp.pl

Podlaska WK
Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski
ul. Trawiasta 20 B
15-472 Białystok
tel.fax (85) 651-61-87
e-mail: podlaska@ohp.pl
www.podlaska.ohp.pl

Pomorska WK
Wojewódzki Komendant Adam Matuszewski
ul. Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax (58) 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
www.pomorska.ohp.pl

Śląska WK
Wojewódzki Komendant
Waldemar Januszewski

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
tel. (32) 209-08-63
fax 209-08-65
e-mail: slaska@ohp.pl
www.slaska.ohp.pl

Świętokrzyska WK
Wojewódzki Komendant Jacek Tadeusz Sabat 
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel./fax (41) 200-17-50/60
e-mail: swietokrzyska@ohp.pl
www.swietokrzyska.ohp.pl

Warmińsko-Mazurska WK
Wojewódzki Komendant Dariusz Stanisław Rudnik
ul. Artyleryjska 3b
10-165 Olsztyn
tel./fax (89) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Wielkopolska WK
Wojewódzki Komendant Adam Pękarski
ul. 28 Czerwca 1956 r. 211
61-485 Poznań
tel. (61) 831-24-05
fax 831-24-85
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.wielkopolska.ohp.pl

Zachodniopomorska WK
Wojewódzki Komendant Tomasz Namieciński  
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. (91) 812-79-81/82/83 w.40
fax 812-79-81, w. 36
e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl
www.zachodniopomorska.ohp.pl

Metadane

Data publikacji : 26.02.2007
Data modyfikacji : 05.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Sobolewska

Opcje strony

do góry