Biuletyn Informacji Publicznej PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - Plan postępowań - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Plan postępowań

Środa, 15 lutego 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Zamawiający - Komenda Główna Ochotnicze Huwce Pracy, na podstawie art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 poz. 2164 ze zm.), poniżej przedstawia Plan zamówień publicznych na rok 2017.

Pliki do pobrania

  • PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
    15.02.2017 13:00
    108.86 KB
    Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień , jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Suska Zespół Zamówień Publicznych
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL