Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia nr 90/91/OHP/2007 - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 29 października 2007

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia nr 90/91/OHP/2007


Warszawa, 29.10.2007 r.

 

 

Dot. postępowania na dostawę 150 szt. komputerów stacjonarnych oraz 120 szt. drukarek laserowych.
 
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9.02.2004 Nr 19,poz. 177 z późn. zm.) Komenda Główna OHP uprzejmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa 150 szt. komputerów stacjonarnych oraz 120 szt. drukarek laserowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

ZAKRES A

 1) została wybrana oferta złożona przez SLASH Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kondratowicza 29/62

            – cena wybranej oferty 386 374,00 zł. brutto (z podatkiem VAT).

            Uzasadnienie wyboru:

            Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę – zgodnie z kryterium określonym w

            Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – CENA 100%                                                                                     

            Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 06.11.2007 r. w godz. 8.00 – 15.00 w Komendzie Głównej OHP w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21.

 

ZAKRES B

2) została wybrana oferta złożona przez KOMTECH Piotr Martuszewski., Nowy Sącz 

   ul. Jagiellońska 39

            – cena wybranej oferty 61 939,40 zł. brutto (z podatkiem VAT).

            Uzasadnienie wyboru:

            Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę – zgodnie z kryterium określonym w

            Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – CENA 100%                                                                                      

            Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 06.11.2007 r. w godz. 8.00 – 15.00 w Komendzie Głównej OHP w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21.

 

3) Nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

 

 

                                                                                                     Renata Wicha
                                                                                                 Komendant Główny
                                                                                                  Ochotniczych Hufców Pracy


Załącznik nr 1 do pisma

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                   
ZAKRES A

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

1

 

96,29

ICom Sp. z o.o.

Ul. Nałęczowska 51

20-701 Lublin

 

2

96,60

Przedsiębiorstwo „FORMAT”

Dariusz Karbowski

Ul. Bracka 2

00-502 Warszawa

 

3

 

96,20

KOMTECH

Piotr Martuszewski

Ul. Jagiellońska 39

33-300 Nowy Sącz

 

4

91,70

 

NET Rafał Przysada

Ul. Trawowa 34a

54-614 Wrocław

 

5

98,69

ALLTECH s.j.

Z. Pająk, A. Pająk

Ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

 

6

 

87,57

„UNIA” Sp. z o.o.

ul. Potocka 14

01-652 Warszawa

 

7

97,59

TTI

B. Słaboszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska, A. Salamon s.j.

Ul. Partyzantów 65A

Bielsko-Biała

 

8

89,50

CENTRUM KOMPUTEROWE

„ZETO” S.A.

Oddział w Warszawie

Ul. Canaletta 4

00-099 Warszawa

 

9

90,11

ACOM Sp.j.

W. Drzewiecka, A. Drzewiecki

Ul. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

 

13

92,79

Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe

„KONCEPT” Sp. z o.o. w Krakowie

Oddział w Warszawie

Ul. Rzymska 1

03-976 Warszawa

 

 

Załącznik nr 2 do pisma       

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                      
ZAKRES B

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

1

 

99,72

ICom Sp. z o.o.

Ul. Nałęczowska 51

20-701 Lublin

2

66,97

Przedsiębiorstwo „FORMAT”

Dariusz Karbowski

Ul. Bracka 2

00-502 Warszawa

4

65,00

 

 

NET Rafał Przysada

Ul. Trawowa 34a

54-614 Wrocław

5

97,00

ALLTECH s.j.

Z. Pająk, A. Pająk

Ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

7

94,00

TTI

B. Słaboszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska, A. Salamon s.j.

Ul. Partyzantów 65A

Bielsko-Biała

 

8

66,00

CENTRUM KOMPUTEROWE

„ZETO” S.A.

Oddział w Warszawie

Ul. Canaletta 4

00-099 Warszawa

9

90,00

ACOM Sp.j.

W. Drzewiecka, A. Drzewiecki

Ul. Jana Pawła II 106

42-200 Częstochowa

10

99,00

P.H.U. RISET

Jarosław Szabłowski

Ul. Maszewska 28

01-925 Warszawa

11

64,00

Arcus S.A.

Ul. Miła 2

00-180 Warszawa

13

86,00

Biuro Informatyczno- Wdrożeniowe

„KONCEPT” Sp. z o.o. w Krakowie Oddział w Warszawie

Ul. Rzymska 1

03-976 Warszawa

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2007
Data modyfikacji : 11.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Wicha Komendant Główny OHP
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Przybysz
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL