Biuletyn Informacji Publicznej Przetarg nieograniczony 37/OHP/2015/BRP/JK - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 14.12.2017, 11:18

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony 37/OHP/2015/BRP/JK

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu "Zielona Linia" (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 21.04.2015
Data modyfikacji 29.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Kmondanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Klimek ZZP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Klimek
©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL