Biuletyn Informacji Publicznej PRZETARG NIEOGRANICZONY: 45/OHP/2015/BRP - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 15:55

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: 45/OHP/2015/BRP

Przedmiot zamowienia:

zakup i dostawa 32 zestawów sprzetu komputerowego dla Ochotniczych Hufcow Pracy

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 13.05.2015
Data modyfikacji 12.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mieczysław Zabawa
Osoba udostępniająca informację:
Mieczysław Zabawa
Osoba modyfikująca informację:
Mieczysław Zabawa
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL