Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu 4/OHP/2017/BRP/AG - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 27 października 2017

Ogłoszenie o zamówieniu 4/OHP/2017/BRP/AG

Termin składania ofert upływa

5 grudnia 2017 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu

5 grudnia 2017 r. o godzinie 1015

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.10.2017
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Günther Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Baszak
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL