Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 10/OHP/2017/BRP/AG - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 27 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 10/OHP/2017/BRP/AG

Wsparcie techniczne i modyfikacja systemu komputerowego Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy na 2018 rok.

Termin składania ofert - 07.12.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 07.12.2017 r. godz. 10:15

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.11.2017
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Baszak Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Baszak
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL