Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 7/OHP/2017/BAD/AG - Zamówienia rozstrzygnięte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Zamówienia rozstrzygnięte

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 28 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 7/OHP/2017/BAD/AG

Wykonanie robót budowlanych w budynkach OHP na terenie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGŁ ZMIANIE

Nowy termin składania ofert upływa

21.12.2017 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 

21.12.2017 r. godz. 10:15

 

Zamawiający wyznacza wizję lokalną.

Termin i godzina wizji lokalnej

Miejsce wizji lokalnej

06.12.2017 r. godz. 10:00

Budynek Komendy Głównej OHP w Warszawie, ul. Tamka 1 – zbiórka przy holu portierni w budynku A

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować do p. Krystiana Wyskiela na adres e-mail: k.wyskiel@ohp.pl   wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.

Zamawiający zastrzega, iż każdy Wykonawca może zgłosić maksymalnie dwie osoby.

W przypadku zmiany terminu lub ustalenia nowego terminu wizji lokalnej Zamawiający każdorazowo zamieści taką informację na stronie internetowej www.bip.ohp.pl, bez konieczności zmiany SIWZ.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.11.2017
Data modyfikacji : 24.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Nowicki
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL