Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 10/B/KGOHP/2018/ZWIRJ - Zamówienia wszczęte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Zamówienia wszczęte

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 01 października 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 10/B/KGOHP/2018/ZWIRJ

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH W RADZYNIU PODLASKIM I W ZAMOŚCIU W RAMACH PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OHP” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 z dnia 10 lutego 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Termin składania ofert - 16.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 16.10.2018 r. godz. 10:15

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 01.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL