Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 11/B/KGOHP/2018/ZI

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

Termin składania ofert - 19.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 19.11.2018 r. godz. 10:15

Metadane

Data publikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Baszak Zespół Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Baszak Zespół Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry