Biuletyn Informacji Publicznej nie ogłaszamy - Zamówienia wszczęte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 23.01.2017, 12:44

Zamówienia wszczęte

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualnie Komenda Główna OHP nie ogłasza żadnych przetargów. 

Metadane

Data publikacji 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL