Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 7/OHP/2017/BAD/AG - Zamówienia wszczęte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 12:24

Zamówienia wszczęte

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 7/OHP/2017/BAD/AG

Wykonanie robót budowlanych w budynkach OHP na terenie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGŁ ZMIANIE

Nowy termin składania ofert upływa

21.12.2017 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 

21.12.2017 r. godz. 10:15

 

Zamawiający wyznacza wizję lokalną.

Termin i godzina wizji lokalnej

Miejsce wizji lokalnej

06.12.2017 r. godz. 10:00

Budynek Komendy Głównej OHP w Warszawie, ul. Tamka 1 – zbiórka przy holu portierni w budynku A

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować do p. Krystiana Wyskiela na adres e-mail: k.wyskiel@ohp.pl   wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.

Zamawiający zastrzega, iż każdy Wykonawca może zgłosić maksymalnie dwie osoby.

W przypadku zmiany terminu lub ustalenia nowego terminu wizji lokalnej Zamawiający każdorazowo zamieści taką informację na stronie internetowej www.bip.ohp.pl, bez konieczności zmiany SIWZ.

 

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 28.11.2017
Data modyfikacji 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Nowicki
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL