Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 2/OHP/2018/ZWL/AB - Zamówienia wszczęte - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 15:03

Zamówienia wszczęte

Czwartek, 10 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 2/OHP/2018/ZWL/AB

Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   21.05.2018 r. godz. 10:15

 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Baszak Zespół Zamówień Publicznych
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL