Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe nr 61/KGOHP/2018/ZWL

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 755 ze zm.), zwaną dalej Prawo energetyczne obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienia jej dystrybucji do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2018
Data modyfikacji : 11.10.2019
Obowiązuje od : 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Reutt

Opcje strony

do góry