Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe nr 3/A/KGOHP/2019/BPM

Ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” (YEI i EFS).

Metadane

Data publikacji : 08.03.2019
Data modyfikacji : 11.10.2019
Obowiązuje od : 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Reutt

Opcje strony

do góry