Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

http://bip.ohp.pl/ohp/zapytania-ofertowe/11642,Zapytanie-ofertowe-nr-4AKGOHP2019BKS.html
2020-07-12, 07:44

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe nr 4/A/KGOHP/2019/BKS

Produkcja 30-sekundowego spotu reklamowego, w rozdzielczości Full HD do emisji w dwóch stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach internetowych OHP. Spot ma informować o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach projektów pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, których celem jest zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy osób w wieku 18 – 25 lat, nieuczących się, nieszkolących i niepracujących (tzw. NEET).

Termin składania ofert upływa 20.03.2019 r.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 11.10.2019
Obowiązuje od : 12.03.2019
Obowiązuje do : 10.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Reutt

Opcje strony