Biuletyn Informacji Publicznej Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego pod nazwą „Konsultanta ds. technicznych przy opracowaniu OPZ dotyczący nowego system informatycznego” - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Zapytania ofertowe

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 17 lipca 2019

Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego pod nazwą „Konsultanta ds. technicznych przy opracowaniu OPZ dotyczący nowego system informatycznego”

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na współpracy z KG OHP w zakresie realizacji postępowania zamówień publicznych dotyczącego zaprojektowania nowego systemu Delfin 2

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 17.07.2019
Data modyfikacji : 17.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Reutt
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Reutt
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL