Biuletyn Informacji Publicznej Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 15:55

Zapytania ofertowe

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U z 2017 r. poz. 220 t.j.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucji (IRiESD), obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 13.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Suska Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL