Biuletyn Informacji Publicznej Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2019, 15:13

Zapytania ofertowe

Wtorek, 13 czerwca 2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U z 2017 r. poz. 220 t.j.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucji (IRiESD), obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji do trzech budynków będących siedzibą Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Tamka 1 w Warszawie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 13.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Suska Zespół Zamówień Publicznych
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL