Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży w Internecie - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2019, 15:13

Zapytania ofertowe

Metadane

Data publikacji : 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyszko Zespół Zamówień Publicznych
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL