Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży w Internecie - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 15:55

Zapytania ofertowe

Metadane

Data publikacji 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyszko Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL